Studie GYTS: 21,5 % dětí ve věku 13-15 let užívá tabákové výrobky

, rubrika Blog

Tisková zpráva Státního zdravotního ústavu z 19. 7. 2023. Přílohou TZ je souhrn a plné znění výsledků studie GYTS 2022.

Státní zdravotní ústav se v roce 2022 opět zapojil do celosvětového výzkumu GYTS (Global Youth Tobacco Survey – Mezinárodní šetření užívání tabáku mezi mladistvými), který monitoruje užívání tabáku a nikotinu mezi žáky ve věku 13-15 let, včetně jejich znalostí a postojů k těmto výrobkům, pasivnímu kouření, nebo vlivu médií a reklamy.

GYTS používá standardní základní dotazník, výběr vzorku a protokol pro sběr dat. Výzkum se koná pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) a Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC).

Na stránkách szu.cz jsou zveřejněny:


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage