Sněmovní tisk 504 Novela z. o návykových látkách - aktuální stav projednávání

, rubrika Blog

Stav projednávání ke dni 18. dubna 2024.

Skupina poslanců (Zdenka Němečková Crkvenjaš, Tom Philipp, Věra Adámková, Michaela Šebelová, Martina Ochodnická, Klára Kocmanová, David Kasal) předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2023. Návrh je projednáván jako sněmovní tisk 504 - Novela zákona o návykových látkách.

Ke dni 18. 4. 2024 zákon prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na jednání 98. schůze (od 9. dubna 2024). Byly předloženy pozměňovací návrhy, včetně komplexního pozměňovacího návrhu.

Další projednávání zákona je možné od 25. dubna 2024. Třetí čtení sněmovního tisku 504 je v dokumentu Schválený pořad a stav projednávání 98. schůze uvedeno jako bod 140.

Podrobné informace o průběhu projednávání jsou dostupné na stránkách Poslanecké sněmovny pod číslem sněmovního tisku 504.

Související informace

Think tank Racionální politika závislostí zaslal do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zveřejnil Otevřený dopis poslancům PS ČR k psychomodulačním látkám. Autoři dopisu považují za za problematickou změnu, která byla přijata až v průběhu projednávání komplexního pozměňovacího návrhu, a to změnu gesce z Úřadu vlády na Ministerstvo zdravotnictví. Vyslovují obavy, že svěření agendy psychomodulačních látek do gesce Ministerstva zdravotnictví povede k pouhé formální regulaci bez jakéhokoliv praktického uplatnění a záměr zákonodárce nebude naplněn.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.