Odhad počtu dětí v domácnostech kde dospělí užívají návykové látky či jsou závislí

, rubrika Blog

Předběžná zpráva z výzkumu, zveřejněná v červenci 2020.

Článek Estimating the number of children in households with substance use disorders informuje o výzkumné studii zaměřené na odhad počtu dětí aktuálně postižených užíváním návykových látek některým z dospělých žijících ve stejné domácnosti. Data pocházela z německého epidemiologického průzkumu zneužívání návykových látek (ESA) z roku 2018 mezi 18-64letými (n = 9267) a z demografických (populačních) statistik.

Zjištění: V roce 2018 žilo v Německu 13 597 428 dětí mladších 18 let. Odhaduje se, že z nich 5,2–7,9 % (686 482–696 279) žilo v domácnostech, kde alespoň jeden dospělý trpěl poruchou související s alkoholem, 5,0–7,4 % (674 065–690 792) v domácnostech, kde alespoň jeden dospělý byl závislý na tabáku a 0,38–1,05 % (93 229–142 141) v domácnostech, kde alespoň jeden dospělý měl poruchu spojenou s užíváním nelegálních drog. Celkový počet dětí v blízkém kontaktu s dospělými s diagnózou "zneužívání nebo závislost" (SUD, abuse or dependence) byl odhadnut na 7,4–11,2 % (1 000 725– 1 522 667).

Plné znění článku Estimating the number of children in households with substance use disorders je dostupné na stránkách ResearchGate nebo Research Square. Jedná se o článek v recenzním řízení pro časopis Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (BMC). Článek je licencován pod licencí Creative Commons Attribution 4.0.

[Estimating the number of children in households with substance use disorders, Ludwig Kraus, Alfred Uhl, Josefine Atzendorf, Nicki-Nils Seitz, preprint, 23. 7. 2020. 10.21203/rs.3.rs-46106/v1; https://www.researchsquare.com/article/rs-46106/v1 a https://www.researchgate.net/publication/343169558_Estimating_the_number_of_children_in_households_with_substance_use_disorders; zobrazeno 2. 10. 2020]