Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19 (Farmakoterapeutická revue)

, rubrika Blog

Speciální vydání Farmakoterapeutické revue věnované novému koronaviru SARS‑CoV‑2 a onemocnění COVID‑19 bylo vydáno v říjnu 2020.

Časopis Farmakoterapeutická revue je určen lékařům a dalším odborníkům ve zdravotnictví. Je dostupný ze stránek farmakoterapeutickarevue.cz

Farmakoterapeutická revue, obsah supplementa 1/2020

 • Covid‑19 – devět měsíců zkušeností. Jsou přístupy ke kontrole této infekce racionální?,  COVID‑19 – nine months of experiences. Are we using rational measures to control it?,  František Stejskal 
 • Nově popsaný koronavirus SARS-CoV-2 a jeho biologické souvislosti,  Newly described coronavirus SARS‑CoV‑2 and its biological context,  Petr Hubáček 
 • Imunita u covid‑19, Immunity in COVID‑19,  Anna Šedivá 
 • Epidemiologická charakteristika onemocnění covid‑19: úvaha nad současnými poznatky o onemocnění,  Epidemiological characteristics of COVID‑19: a reflection on current knowledge about the disease, Dana Göpfertová, Kateřina Fabiánová 
 • Klinické a laboratorní nálezy u pacientů s covid‑19,  Clinical features and laboratory findings in patients with COVID‑19,  Vyacheslav Grebenyuk, Hana Roháčová, Milan Trojánek 
 • Využití výpočetní tomografie v diagnostice covid‑19,  Use of computed tomography in the diagnosis of COVID‑19, Jiří Ferda, Martin Vítovec, Hynek Mírka, Jan Baxa, Dalibor Sedláček, Jan Beneš, Martin Matějovič
 • Covid‑19 u dětí a těhotných, COVID‑19 in children and pregnant women, Tomáš Nečas 
 • Infekce covid‑19 u diabetika s komorbiditami: hlavní prognostické faktory a principy léčby diabetu,  COVID‑19 infection in patient with diabetes and co‑morbidities: main prognostic factors and principles of treatment of diabetes, Martin Haluzík 
 • Terapeutické možnosti infekce covid‑19,  Treatment options of COVID‑19,  Marek Štefan, Vyacheslav Grebenyuk 
 • Onemocnění covid‑19 na standardním lůžkovém oddělení,  COVID‑19 disease in the standard ward,  Josef Chmelař, Pavel Kosina, Roman Chlíbek
 • Intenzivní péče o pacienty s covid‑19,  Intensive care for patients with COVID‑19,  Jiří Sagan, Jan Máca
 • Osobní ochranné prostředky u zdravotníků v kontextu pandemie covid‑19,  Personal protective equipment in healthcare workers in the context of COVID‑19 pandemic, Aleš Chrdle, Eva Novotná, František Puškáš
 • Pitevní a histopatologický nález u onemocnění covid‑19,  Autopsy and histopathological findings in COVID‑19 cases, Jan Balko, Josef Zámečník
 • Mediální zodpovědnost v době covid‑19,  Ludmila Hamplová

[Zdroj: Farmakoterapeutická revue, Supplementum 1/2020, říjen 2020, https://farmakoterapeutickarevue.cz/cs/novy-koronavirus-sars-cov-2-a-onemocneni-covid-19; zobrazeno 9. 12. 2020]