Nelegální obchodování s captagonem a role Evropy (publikace EMCDDA)

, rubrika Blog

Publikace Captagon trafficking and the role of Europe byla zveřejněna na stránkách agentury EMCDDA v září 2023. ISBN: 978-92-9497-889-9.

Zpráva Captagon trafficking and the role of Europe (27 stran) byla vydána v anglickém jazyce, v rámci série Technical Reports (Technické zprávy). Je zdarma ke stažení ze stránek Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Pub. DOI: 10.2810/449755