Mezinárodní online kurz pro prevenci závislostí - INEP

, rubrika Blog

Univerzita Karlova představila v listopadu 2020 mezinárodní online kurz pro prevenci závislostí, který je určen studentům lékařských fakult i odborníkům z praxe. Kurz je přístupný zdarma.

INEP - Introduction to Evidence-based Prevention - je online kurz v češtině a angličtině, dostupný zdarma. V češtině je kurz dostupný pod názvem Úvod do prevence založený na důkazech.

Kurz poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového chování. Jedná se o 10 e-learningových lekcích na platformě Moodle; úspěšní absolventi kurzu získají certifikát. Lekce obsahují grafické prezentace, četbu, záznamy živých vystoupení, kvízy i testy.

Kurz je určen studentům adiktologie a dalších oborů (jako jednosemestrální předmět), i odborníkům z praxe, koordinátorům prevence, pracovníkům veřejně správy ... Je možno jej studovat jak samostatně, tak s pomocí učitele.

INEP vznikl ve spolupráci odborníků Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze se zahraničními partnery.

Informace o kurzu zveřejnila v polovině listopadu 2020 řada médií. Online Zdravotnický deník ve článku Unikátní online kurz UK ukazuje, že úspěšná prevence závislostí nemůže být intuitivní  Cituje profesora Michala Miovského i národní protidrogovou koordinátorku Jarmilu Vedralovou, která řekla: 

  • „Z mého pohledu by bylo žádoucí, aby kurzem prošli všichni ti, kdo se věnují primární prevenci z různých pozic a jménem různých institucí. Jeho absolvování budeme jako odbor protidrogové politiky Úřadu vlády jednoznačně doporučovat všem partnerským organizacím a úřadům.“