Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek

, rubrika Blog

Metodické opatření zveřejněné na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek je zveřejněno na stránkách ministerstva ve formátu PDF - stáhnout dokument CZ_METODICKÉ OPATRENÍ MZ cestující s NL (41,46 KB). Sdělení MZ z července 2020, jehož přílohou metodické opatření je, bylo aktualizováno v dubnu 2022.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.