Manuál krátké intervence v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost

, rubrika Blog

Třetí, upravené vydání, 2020. Publikace byla vydána v tištěné a on-line verzi.

Metodická příručka Manuál krátké intervence v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost je ke stažení ze stránek Ministerstva zdravotnictví.

O publikaci

Autoři druhého vydání:

MUDr. Pavel Kabíček, CSc., PhDr. Ladislav Csémy, Eva Čápová, DiS., MUDr. Petra Jacobs, PhDr. Magdalena Frouzová, doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc., MUDr. Hana Cabrnochová, Mgr. Anna Kramářová, MUDr. Karel Nešpor, CSc., MUDr. František Schneiberg, CSc., Mgr. Olga Starostová, MUDr. Tomáš Soukup

Úpravy třetího, upraveného vydání:

MUDr. Pavel Kabíček, CSc., prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., MUDr. Petr Popov, doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., MUDr. Alena Šebková.

Část o tabáku recenzovala prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Práce byla finančně podpořena Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Vydalo nakladatelství  Ahou Public Relations. s.r.o. Rok prvního vydání 2006. Třetí, upravené vydání, 2020. ISBN 978-80-907897-0-8 (brožováno);  ISBN 978-80-907897-1-5 (online pdf, www.ahou.cz)

Obsah

  • Karta č. 1: Organizace preventivní péče a intervence
  • Karta č. 2: Preventivní prohlídka. Screening v oblasti návykových látek
  • Karta č. 3: Dotazník CRAFFT
  • Karta č. 4: Vyšetření
  • Karta č. 5: Krátká intervence
  • Karta č. 6: Právní aspekty screeningu
  • Karta č. 7: Vodítko pro vytvoření přehledu místně dostupné péče pro lékaře
  • PŘÍLOHY

Poznámka: Karty jsou v publikaci řazeny až za přílohami.