Léčba závislostí stála VZP vloni víc než miliardu korun, z toho suverénně největší podíl „spotřebovali“ alkoholici

, rubrika Blog

Informace zveřejněné Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 26. 6. 2023 u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) uvádí:

  • Lékařskou pomoc kvůli zdravotním problémům způsobených návykovými látkami vloni vyhledalo více než 42 tisíc klientů VZP, z toho dvě třetiny byli alkoholici, především pak muži. Celkem pojišťovna zaplatila za léčbu závislých přes 1,3 mld. Kč.
  • Náklady VZP na léčbu závislostí každoročně stoupají, vloni to bylo o třetinu víc než před 5 lety. Počty závislých naopak výrazně nerostou. Lékaře vloni vyhledalo zhruba 42 tisíc pacientů, kteří se léčili s akutní intoxikací anebo při dlouhodobém užívání návykových látek s duševními poruchami a poruchami chování. Nejvíc z nich trpělo závislostí na alkoholu, častěji muži.
  • Statistika VZP ukazuje, že v péči lékařů z důvodu užití nějaké návykové látky skončilo 1 625 dětí. I zde byl stejně jako u dospělých nejčastější příčinou alkohol (884), dále pak marihuana (214) a pervitin (180).

VZP rovněž cituje Souhrnnou zprávu o závislostech v ČR 2022, kterou připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Plné znění informace VZP najdete na stránkách vzp.cz pod titulkem Léčba závislostí stála VZP vloni víc než miliardu korun, z toho suverénně největší podíl „spotřebovali“ alkoholici.