Kanada: průzkum užívání konopí po legalizaci rekreačního užívání

, rubrika Blog

Kanada zveřejnila v prosinci 2019 výsledky průzkumu zaměřeného na konopí, včetně dopadů zákona, kterým bylo umožněno rekreační užívání konopí v Kanadě.

2019 Canadian Cannabis Survey (CCS) je průzkum zachycující první soubor dat po legalizaci "rekreačního" užívání konopí v Kanadě a s tím spojené regulaci. Podrobný přehled výsledků byl zveřejněn na kanadském vládním webu (www.canada.ca) pod titulkem Canadian Cannabis Survey 2019 - Summary.

Výsledky průzkumu poskytují přehled o

  • znalostech, postojích a chování kanadských občanů ke konopí; 
  • užívání konopí a produktů z konopí; 
  • řízení dopravních prostředků pod vlivem konopí 
  • konopí pro léčebné účely. 

Data byla shromažďována od dubna do června 2019. Výsledky průzkumu mají pomoci vyhodnotit dopad konopného zákona (Cannabis Act, platný od října 2018) a podpořit rozvoj strategických a programových iniciativ, včetně vzdělávání veřejnosti a osvětové činnosti.

Výzkum je doplněním údajů pravidelně získávaných v rámci národních kanadských průzkumů  - Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey a Canadian Student Tobacco, Alcohol and Drugs Survey.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.