Kanada: průzkum užívání konopí po legalizaci rekreačního užívání

, rubrika Blog

Kanada zveřejnila v prosinci 2019 výsledky průzkumu zaměřeného na konopí, včetně dopadů zákona, kterým bylo umožněno rekreační užívání konopí v Kanadě.

2019 Canadian Cannabis Survey (CCS) je průzkum zachycující první soubor dat po legalizaci "rekreačního" užívání konopí v Kanadě a s tím spojené regulaci. Podrobný přehled výsledků byl zveřejněn na kanadském vládním webu (www.canada.ca) pod titulkem Canadian Cannabis Survey 2019 - Summary.

Výsledky průzkumu poskytují přehled o

  • znalostech, postojích a chování kanadských občanů ke konopí; 
  • užívání konopí a produktů z konopí; 
  • řízení dopravních prostředků pod vlivem konopí 
  • konopí pro léčebné účely. 

Data byla shromažďována od dubna do června 2019. Výsledky průzkumu mají pomoci vyhodnotit dopad konopného zákona (Cannabis Act, platný od října 2018) a podpořit rozvoj strategických a programových iniciativ, včetně vzdělávání veřejnosti a osvětové činnosti.

Výzkum je doplněním údajů pravidelně získávaných v rámci národních kanadských průzkumů  - Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey a Canadian Student Tobacco, Alcohol and Drugs Survey.