Kanada: průzkum užívání konopí po legalizaci rekreačního užívání

, rubrika Blog

Kanada zveřejnila v prosinci 2019 výsledky průzkumu zaměřeného na konopí, včetně dopadů zákona, kterým bylo umožněno rekreační užívání konopí v Kanadě.

2019 Canadian Cannabis Survey (CCS) je průzkum zachycující první soubor dat po legalizaci "rekreačního" užívání konopí v Kanadě a s tím spojené regulaci. Podrobný přehled výsledků byl zveřejněn na kanadském vládním webu (www.canada.ca) pod titulkem Canadian Cannabis Survey 2019 - Summary.

Výsledky průzkumu poskytují přehled o

  • znalostech, postojích a chování kanadských občanů ke konopí; 
  • užívání konopí a produktů z konopí; 
  • řízení dopravních prostředků pod vlivem konopí 
  • konopí pro léčebné účely. 

Data byla shromažďována od dubna do června 2019. Výsledky průzkumu mají pomoci vyhodnotit dopad konopného zákona (Cannabis Act, platný od října 2018) a podpořit rozvoj strategických a programových iniciativ, včetně vzdělávání veřejnosti a osvětové činnosti.

Výzkum je doplněním údajů pravidelně získávaných v rámci národních kanadských průzkumů  - Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey a Canadian Student Tobacco, Alcohol and Drugs Survey.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist