Intoxikace metamfetaminem z pohledu praktického lékaře

, rubrika Blog

Článek publikovaný v časopise Medicína po promoci v květnu 2020.

"Text je zaměřen na problematiku akutní intoxikace metamfetaminem. Konfrontace praktického lékaře s akutně intoxikovaným pacientem je sporadická. Praktičtí lékaři proto nemají dostatek zkušeností s akutně intoxikovanými pacienty, pokud se nevěnují přednemocniční neodkladné péči. Psychické a fyzické změny navozené akutní intoxikací metamfetaminem vyžadují specifický přístup v péči o takového pacienta. V textu prezentujeme základní informace o metamfetaminu a péči o pacienta intoxikovaného touto noxou. Ať již těžce akutně, nebo chronicky.", uvádí se v souhrnu článku Intoxikace metamfetaminem z pohledu praktického lékaře dostupného na stránkách Medical Tribune CZ. 

Článek mimo jiné obsahuje základní doporučení pro krátkou intervenci u osob nadužívajících návykové látky a doporučení při těžké akutní intoxikaci pervitinem, určená pro lékaře kterékoli odbornosti, především však pro praktické lékaře.

[Intoxikace metamfetaminem z pohledu praktického lékaře, Medicína po promoci 02/2020, 22.05.2020 12:06, Zdroj: Medical Tribune, Autor: MUDr. PhDr. Marcel Nesvadba, Ph.D., MBA; MUDr. Josef Štolfa; PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., MHA; Mgr. David Peřan, DiS.; https://www.tribune.cz/clanek/45667-intoxikace-metamfetaminem-z-pohledu-praktickeho-lekare; zobrazeno 12. 10. 2020 ]