Globální stav v oblasti harm reduction: novinky v r. 2019

, rubrika Blog

Global State of Harm Reduction je zpráva vydávaná neziskovou organizací Harm Reduction International se sídlem v Londýně, Spojené království. 

Na webu Harm Reduction International (HRI) je zveřejněna zpráva o globálním stavu v oblasti harm reduction: novinky v r. 2019, pod titulem Global State of Harm Reduction: 2019 updates

Po úvodu s mapou následujíe tabulková část, kde jsou informace členěné podle jednotlivých zemí, včetně České republiky.  U každné země jsou uvedeny dostupné informace k těmto tématům:

  • Výslovný podpůrný odkaz na harm reduction (snižování škod) v národních politických dokumentech
  • Je funkční alespoň jeden program na výměnu jehel a stříkaček
  • Je funkční alespoň jeden substituční program (opioidní substituce)
  • Alespoň jedna místnost pro konzumaci drog
  • "Take-home" naloxonový program
  • Opioidní substituční terapie (OST) dostupná alespoň v jednom vězení
  • Program výměny injekčních jehel (NSP) dostupný v nejméně jednom vězení.

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist