Globální stav v oblasti harm reduction: novinky v r. 2019

, rubrika Blog

Global State of Harm Reduction je zpráva vydávaná neziskovou organizací Harm Reduction International se sídlem v Londýně, Spojené království. 

Na webu Harm Reduction International (HRI) je zveřejněna zpráva o globálním stavu v oblasti harm reduction: novinky v r. 2019, pod titulem Global State of Harm Reduction: 2019 updates

Po úvodu s mapou následujíe tabulková část, kde jsou informace členěné podle jednotlivých zemí, včetně České republiky.  U každné země jsou uvedeny dostupné informace k těmto tématům:

  • Výslovný podpůrný odkaz na harm reduction (snižování škod) v národních politických dokumentech
  • Je funkční alespoň jeden program na výměnu jehel a stříkaček
  • Je funkční alespoň jeden substituční program (opioidní substituce)
  • Alespoň jedna místnost pro konzumaci drog
  • "Take-home" naloxonový program
  • Opioidní substituční terapie (OST) dostupná alespoň v jednom vězení
  • Program výměny injekčních jehel (NSP) dostupný v nejméně jednom vězení.