Evropský výzkum zkoumá souvislost mezi zkušeností s uvězněním a HIV pozitivitou u osob, které si injekčně aplikují drogy

, rubrika Blog

Výzkumná zpráva publikovaná 3. 8. 2023 je dostupná v online knihovně Willey. Jedná se o práci širokého kolektivu autorů napříč Evropou. Jedním ze spoluautorů je doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - poradce národního koordinátora pro protidrogovou politiku.

Evropský výzkum Incarceration history is associated with HIV infection among community-recruited people who inject drugs in Europe: A propensity-score matched analysis of cross-sectional studies zjišťoval souvislost zkušeností s uvězněním a HIV pozitivitou mezi lidmi, kteří si injekčně aplikují drogy (v angličtině zkratka "PWID").

Výskyt HIV infekce mezi lidmi užívajícími drogy injekčně (LDI) byl o 30 % vyšší mezi osobami se zkušeností s uvězněním (adjustované OR = 1,32, 95% CI = 1,09-1,59). K faktorům, které přispívaly k vyššímu výskytu HIV, patřilo také injekční uživání kokainu a/nebo opioidů (aOR = 2,16, 95% CI = 1,33–3,53), delší doba injekčního užívání (aOR = 1,31, 95% CI = 1,16–1,48), sdílení jehel nebo stříkaček (aOR = 1,91, 95% CI = 1,59–2,28) a vyšší míra příjmové nerovnosti obecné populace (aOR = 1,34, 95% CI = 1,18–1,51).

Autoři došli k závěru, že zkušenost s uvězněním je nezávislým rizikovým faktorem HIV infekce a že toto riziko je vyšší mezi lidmi, kteří jinak vykazují charakteristiky, které snižují pravděpodobnost jejich uvěznění. Toto lze interpretovat tak, že uvěznění představuje silný rizikový faktor HIV, který se projeví zejména u lidí, kteří byli do doby uvěznění méně vystaveni rizikovým faktorům HIV infekce.

 

Přístup k plnému znění výzkumné zprávy je placený.

 

[Zdroj: Incarceration history is associated with HIV infection among community-recruited people who inject drugs in Europe: A propensity-score matched analysis of cross-sectional studies, Addiction, 3. 8. 2023, https://doi.org/10.1111/add.16283; zobrazeno 8. 8. 2023]


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.