Drogové trhy v Evropě - dopady COVID-19

, rubrika Blog

Společná publikace EMCDDA a Europolu; květen 2020.

Publikace EU Drug Markets — Impact of COVID-19 (Drogové trhy v Evropě - dopady COVID-19) obsahuja analýzu dopadů pandemie COVID-19 na drogové trhy podle hlavních drog (konopné drogy, heroin, kokain, amfetaminy, nové syntetické drogy), včetně poptávky, výroby, nelegálního obchodu a dostupnosti. Informuje o zvýšení cen, lokálním nedostatku a snížené čistotě u některých drog. Zaznamená pokračující násilí mezi dodavateli a distributory. Mezi dalšími zjištěními je, jak organizované zločinecké skupiny zůstávají aktivní, přičemž modifikují při pašování drog způsoby jejich dopravy, trasy a úkryty.

Obsah publikace:

 • Poděkování 
 • Úvod 
 • Klíčové poznatky 
 • Dopady a hnací síly trhů s drogami 
 • Konopí 
 • Heroin 
 • Kokain 
 • Amfetamin, MDMA a metamfetamin 
 • Zločinecké skupiny 
 • Reakce na vymáhání práva 
 • Výhled 
 • Reference

Publikace byla vydána v angličtině. EU Drug Markets - Impact of COVID-19 je zdarma ke stažení ze stránek Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ve formátu PDF.

[EU Drug Markets — Impact of COVID-19;  Pages: 31 ISBN: 978-92-9497-493-8 Pub. DOI: 10.2810/19284 Catalog Number: TD0420289ENN]


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou