Česká republika: Zdravotní profil země 2019

, rubrika Blog

Publikace je výsledkem spolupráce OECD a European Observatory on Health Systems and Policies za spoluúčasti Evropské komise. Byla vydána v listopadu 2019.

Publikace Česká republika: Zdravotní profil země 2019 obsahuje kromě jiného i informace týkající se užívání alkoholu a tabáku v České republice a jeho dopadech na zdravotní stav obyvatel.

Mezi rizikovými faktory zmiňovanými v Hlavních informacích se uvádí:

 • "Podíl dospělých, kteří kouří, poklesl na 18 % v roce 2017 a po zavedení přísnějšího zákazu kouření v roce 2017 je pravděpodobné, že dojde k jeho dalšímu snížení. Obyvatelé Česka konzumují průměrně o 1,7 litru více alkoholu na osobu než jejich protějšky v EU."

V kapitole 3 (str. 7) jsou kouření tabáku a konzumace alkoholu zmiňovány mezi rizikovými faktory: 

 • "Behaviorální rizikové faktory, zejména nezdravá výživa, významně přispívají k úmrtnosti: Z odhadů vyplývá, že přibližně 48 % všech úmrtí v Česku v roce 2017 lze přičíst behaviorálním rizikovým faktorům, tj. rizikovým stravovacím návykům, kouření tabáku, konzumaci alkoholu a nízké pohybové aktivitě (obrázek 6). Navzdory mírnému poklesu o čtyři procentní body od roku 2007 je třeba uvést, že toto je stále nad průměrem EU, kde stejným rizikovým faktorům lze v průměru připsat pouze 39 % všech úmrtí."

Informace týkající se dopadů kouření a konzumace alkoholu jsou dále rozvedeny zejména na str. 8 a na str. 13, kde  rakovina plic je uvedena jako hlavní přičina preventabilní úmrtnosti v ČR.

Obsah publikace

 1. HLAVNÍ INFORMACE 
 2. ZDRAVÍ V ČESKU 
 3. RIZIKOVÉ FAKTORY 
 4. ZDRAVOTNÍ SYSTÉM 
 5. VÝKONNOST ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU
  5.1. Efektivita
  5.2. Dostupnost
  5.3. Odolnost 
 6. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ

Další informace

Publikace Česká republika: zdravotní profil země 2019 o rozsahu 24 stran je dostupná v češtině a angličtině ze stránky oecd-ilibrary.org v html a PDF (ISBN 9789264724662).

Excelové tabulky odpovídající všem tabulkám a grafům v tomto profilu zadejte do internetového prohlížeče tyto odkazy URL: http://www.oecd.org/health/ Country-Health-Profiles-2019-Czechia.xls

Citační údaje

[OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Česká republika: zdravotní profil země 2019, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels, https://doi.org/10.1787/6e557457-cs. https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/ceska-republika-zdravotni-profil-zeme-2019_6e557457-cs, zobrazeno 5. 10. 2020]