Kalendář akcí

»

Jarní konference "Léčba závislosti na tabáku 2024"

Konferenci pořádá Centrum pro závislé na tabaku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabaku a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabaku ČLS JEP.

Garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Účast je zdarma.

Program a další podrobnosti o konferenci  Léčba závislosti na tabaku 2024

 

místo: 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage