Kalendář akcí

»

veřejná debata: Peeři a terapeuti v léčbě závislostí

Rádi bychom vás pozvali na další veřejnou debatu, kterou pořádá organizace SANANIM ve spolupráci s Českou asociací studentů adiktologie.

Tématem únorové debaty budou Peeři a terapeuti v léčbě závislostí.

Hosté: Václav Buchta a Teodor Červenka, Renadi o.p.s.

místo: Bistro Therapy, Magdalény Rettigové 47, 110 00 Nové Město (budova Pedagogické fakulty UK).

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.