Kalendář akcí

»

Jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

1. Kontrola plnění úkolů z předchozího jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

2. Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2023

3. Zpráva o alkoholu v České republice 2023

4. Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2023?

5. Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) na období 2023–2025

6. Revize pracovních a poradních orgánů Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

7. Koncepce adiktologických služeb pro děti a dorost

8. Pro informaci

a) Informace o projektu DRUG-PREP

b) Zpráva o zajištění procesu certifikací odborné způsobilosti adiktologických služeb

9. Různé

Další informace: 

místo: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1

Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou