Kalendář akcí

»

XVIII. ročník Národní adiktologické konference Cena adiktologie

Dovolujeme si Vás pozvat na XVIII. ročník Národní adiktologické konference Cena adiktologie.

Konference je v letošním roce spojena se závěrečnou konferencí projektu Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s rizikovým chováním.

Na konferenci se přihlašte vedoucímu projektu Jaroslavu Šejvlovi na mail: jaroslav.sejvl@lf1.cuni.cz a to nejpozději do pátku 10. 11. 2023 do 12 hodin.

místo: 1. LF UK v Praze 2, Na Bojišti 3.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.