Kalendář akcí

»

XVIII. ročník Národní adiktologické konference Cena adiktologie

Dovolujeme si Vás pozvat na XVIII. ročník Národní adiktologické konference Cena adiktologie.

Konference je v letošním roce spojena se závěrečnou konferencí projektu Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s rizikovým chováním.

Na konferenci se přihlašte vedoucímu projektu Jaroslavu Šejvlovi na mail: jaroslav.sejvl@lf1.cuni.cz a to nejpozději do pátku 10. 11. 2023 do 12 hodin.

místo: 1. LF UK v Praze 2, Na Bojišti 3.

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz