Kalendář akcí

»

Purkyňka:75 let Apolináře

Seminář 425. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SNN ČLS JEP)

Koordinátor: MUDr. Petr Popov, MHA a prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Program

Popov, P.: Apolinář 75 (1948 – 2023)

Miovský, M.: Další směřování platformy IPREV a základů národního screeningového adiktologického programu

Popov, P.: Purkyňky (Jak dál? Aneb: krátká reflexe minulosti a otazníky nad budoucností)

Pozvánka na stránkách snncls.cz

místo: Praha 2, Apolinářská 4a, aula