Kalendář akcí

»

Seminář Převod pacienta z metadonu na buprenorfin (buprenorfin/naloxon)

Termín: čtvrtek 7. září 2023, 07:15 – 08:15 hod

Přednášející: prim. MUDr. Petr Popov,

Přednáška je podporová firmou Swixx BioPharma s.r.o.

místo: aula Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4a, Praha 2