Kalendář akcí

»

Seminář pro žadatele o dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR

Seminář se uskuteční hybridní formou, tj. fyzicky i s možností online připojení.

Program tohoto Semináře pro adiktologické služby je dostupný na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

16. května bude seminář probíhat od 9:00 do 16:30 hodin (se dvěma přestávkami na kávu a přestávkou na oběd). 

17. května bude seminář probíhat od 9:00 do 14:00 (s jednou přestávkou na kávu).

Přihlášky k fyzické účasti na semináři se přijímají přes elektronický formulář Registrace k fyzické účasti na Semináři pro žadatele o dotace (link níže). Registrace bude následně potvrzena prostřednictvím e-mailu.

Z důvodu kapacity konferenčních prostor je doporučeno zvážit počet osob, které se za službu/organizaci na seminář registrují.

Pro online připojení není nutná registrace a počet online účastníků není omezen. Link pro připojení zašle kontaktní osoba e-mailem - na vyžádání. Záznam pro pozdější shlédnutí nebude pořizován.

Seminář pořádá Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky

 

Umístění Lichtenštejnského paláce: 3CP5+5J Praha

místo: U Sovových mlýnů 506/4, 118 00 Praha 1-Malá Strana + online