Kalendář akcí

»

23. konference Tabák a zdraví

23. konference Tabák a zdraví kterou pořádá Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Garant akce: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Účast je zdarma.

Pozvánku na koncerenci Tabák a zdraví naleznete na stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku

místo: Lékařský dům, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2 null, Praha

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.