Kalendář akcí

Prezentace Evropské zprávy o drogách ve výboru LIBE

Ředitel EMCDDA, Alexis Goosdeel, představí hlavní zjištění Evropské zprávy o drogách (EDR) 2022 členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Evropského parlamentu.

místo: on-line

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz