Kalendář akcí

Světový den zdraví

Uprostřed pandemie, znečištěné planety, přibývajících nemocí, jako je rakovina, astma, srdeční choroby, na Světový den zdraví 2022 zaměří WHO celosvětovou pozornost na naléhavá opatření potřebná k udržení zdraví lidí a planety a podpoří hnutí za vytváření společností . zaměřené na pohodu.

WHO odhaduje, že více než 13 milionů úmrtí na celém světě je každoročně způsobeno ekologickými příčinami, kterým lze předejít. To zahrnuje klimatickou krizi, která je jedinou největší zdravotní hrozbou, které lidstvo čelí. Klimatická krize je také zdravotní krizí.

místo: web

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.