Kalendář akcí

»

Léčba závislosti na tabáku 2022

Konferenci pořádá Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP

Garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.,

účast zdarma

Od 9 hodin registrace

místo: Velká zasedací místnost, Děkanát 1. lékařské fakulty UK, Na Bojišti 3 3, 120 00 Praha 2