Kalendář akcí

»

Purkyňka - Sekce Dětské a dorostové adiktologie

Koordinátor: Mgr. Blanka Petrošová, PhDr. Ilona Preslová

Program Výbor Sekce Dada: Představení Koncepce adiktologických služeb pro děti a dorost Terapeutická komunita Karlov SANANIM: Útěky – případové studie Petrošová, B.: Práce s mladistvými formou case managementu

místo: Apolinářská 4a, Praha 2