Kalendář akcí

»

Seminář Purkyňka - Studovat a učit adiktologii 7

Program:

1) Kalina, K.: Cesta vztahovosti od zvířete k Bohu

2) Al-Halabiová, R.: Iniciace injekčního užívání návykových látek a uplatnění intervence "Break the Cycle" 3)Pozimková, A.: Citová vazba (attachment) u žen a mužů se závislostní poruchou v následné péči – genderová analýza

4) Zemina , J.: Spiritualita u pomáhajících profesí v rezidenční léčbě závislosti

Kdy: ve středu – 9.3.2022 (10,00 – 12,00 hod.) Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4a (aula)

Informace na webu: https://snncls.cz/

místo: Apolinářská 4a, Praha 2

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.