Kalendář akcí

»

Viral Hepatitis Elimination 2022 24-25 February

Cíl WHO eliminovat virovou hepatitidu vedl k prudkému nárůstu aktivit k dosažení světa bez virových onemocnění jater. Mezinárodní odborníci budou diskutovat o optimálních přístupech k eliminaci virového onemocnění jater a k posouzení pokroku směrem k eliminaci. Cílem konference bude poskytnout pokyny a doporučení těm, kteří usilují o odstranění hepatitidy B a hepatitidy C.

Vědecký program Eliminace virové hepatitidy 2022 a registrace na webu: https://easl.eu/event/viral-hepatitis-elimination-2022/scientific-programme/

místo: on-line

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage