Kalendář akcí

»

Viral Hepatitis Elimination 2022 24-25 February

Cíl WHO eliminovat virovou hepatitidu vedl k prudkému nárůstu aktivit k dosažení světa bez virových onemocnění jater. Mezinárodní odborníci budou diskutovat o optimálních přístupech k eliminaci virového onemocnění jater a k posouzení pokroku směrem k eliminaci. Cílem konference bude poskytnout pokyny a doporučení těm, kteří usilují o odstranění hepatitidy B a hepatitidy C.

Vědecký program Eliminace virové hepatitidy 2022 a registrace na webu: https://easl.eu/event/viral-hepatitis-elimination-2022/scientific-programme/

místo: on-line

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.