Kalendář akcí

»

Psychedelická zkušenost v pomáhajících službách - Metodika práce s uživateli psychedelik.

Seminář je určen pro pracovníky v pomáhajících službách (zdravotnických, sociálních, adiktologických, terapeutických, na psychedelika zaměřených aj.), kteří se již dnes potkávají nebo mohou potkávat s klienty či pacienty, kteří absolvovali psychedelickou zkušenost nebo ji zvažují. Z výsledků projektu mohou těžit i pracovníci v oblasti pomáhajících služeb z řad managementu, vzdělávání aj. Metodická doporučení jsou založena na principech harm reduction, výzkumu psychedelik a zkušeností z praxe.

Metodika je výstupem projektu “Tvorba metodiky práce s uživateli psychedelik” realizovaného týmem v Národním ústavu duševního zdraví a podpořeného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Pro účast se prosíme registrujte vyplněním formulářeNásledně Vám bude před akcí zaslán link na ZOOM.

místo: online

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.