Kalendář akcí

»

Seminář Purkyňka - Užívání alkoholu a jeho dopady

Koordinuje doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Program

1.Mgr. Pavla Chomynová a kol. Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti: Užívání alkoholu v ČR a jeho dopady

1.M. Barták, J. Vacek, B. Petruželka, V. Rogalewicz, prezentující PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.: Každodennost a sezónnost v užívání alkoholu - výsledky online populační studie

1.Mgr. Petr Freimann, Mgr. Johana Růžková: Suché február - dopad a výzvy kampaně

informace o semináři Purkyňka jsou na WEBU: https://snncls.cz v záložce Purkyňky

místo: on-line

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz