Kalendář akcí

»

Seminář Purkyňka - Užívání alkoholu a jeho dopady

Koordinuje doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Program

1.Mgr. Pavla Chomynová a kol. Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti: Užívání alkoholu v ČR a jeho dopady

1.M. Barták, J. Vacek, B. Petruželka, V. Rogalewicz, prezentující PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.: Každodennost a sezónnost v užívání alkoholu - výsledky online populační studie

1.Mgr. Petr Freimann, Mgr. Johana Růžková: Suché február - dopad a výzvy kampaně

informace o semináři Purkyňka jsou na WEBU: https://snncls.cz v záložce Purkyňky

místo: on-line

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.