Kalendář akcí

»

XII. Adiktologický seminář Libereckého kraje - „UŽÍVÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU“

XII. Adiktologický seminář Libereckého kraje, který se uskuteční dne 5. listopadu 2021 na Krajském úřadě Libereckého kraje, U Jezu 642/2 a, Liberec, multimediální sál, vchod budovou C.

Téma semináře: „UŽÍVÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU“

 Prosím o zaslání přihlášky do 14. října 2021 na  e-mail jana.pavlu@kraj-lbc.cz

místo: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2 a, Liberec, multimediální sál, vchod budovou C.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.