Kalendář akcí

»

XII. Adiktologický seminář Libereckého kraje - „UŽÍVÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU“

XII. Adiktologický seminář Libereckého kraje, který se uskuteční dne 5. listopadu 2021 na Krajském úřadě Libereckého kraje, U Jezu 642/2 a, Liberec, multimediální sál, vchod budovou C.

Téma semináře: „UŽÍVÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU“

 Prosím o zaslání přihlášky do 14. října 2021 na  e-mail jana.pavlu@kraj-lbc.cz

místo: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2 a, Liberec, multimediální sál, vchod budovou C.

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.