Kalendář akcí

63. zasedání správní rady EMCDDA

Správní rada je hlavním rozhodovacím orgánem EMCDDA. Schází se nejméně jednou ročně a skládá se z jednoho zástupce z každého členského státu Evropské unie, dvou zástupců Evropské komise a dvou zástupců jmenovaných Evropským parlamentem.

místo: online