Kalendář akcí

»

Léčba závislosti na tabáku 2021

Konferenci pořádá Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN,

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN a Společnost pro léčbu závislosti na tabáku.

Garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.,

účast je zdarma

Kontakt a další informace: zde

Registrace: zde

místo: ONLINE konference

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage