Kalendář akcí

»

Léčba závislosti na tabáku 2021

Konferenci pořádá Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN,

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN a Společnost pro léčbu závislosti na tabáku.

Garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.,

účast je zdarma

Kontakt a další informace: zde

Registrace: zde

místo: ONLINE konference