Kalendář akcí

»

Eliminace VHC mezi uživateli drog v ČR (cyklus seminářů)

Cílem semináře je identifikovat a popsat příležitosti i překážky spolupráce v rámci témat jako je screening VHC u uživatelů drog, usnadnění jejich vstupu do léčby, udržení v léčbě, prevence reinfekce a podobně. Odbornou garanci opět převzali doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. (NMS, Praha) a prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (Klinika infekčních chorob, LF MU Brno).

Vstup pro registrované účastníky je bezplatný.

místo: Olomouc, Konvikt, Univerzitní 3

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz