Kalendář akcí

»

Eliminace VHC mezi uživateli drog v ČR (cyklus seminářů)

Cílem semináře je identifikovat a popsat příležitosti i překážky spolupráce v rámci témat jako je screening VHC u uživatelů drog, usnadnění jejich vstupu do léčby, udržení v léčbě, prevence reinfekce a podobně.

Odbornou garanci opět převzali doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. (NMS, Praha) a prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (Klinika infekčních chorob, LF MU Brno).

Vstup pro registrované účastníky je bezplatný.

místo: Hradec Králové, Centrum andragogiky, K Dolíkám 809/8b