Kalendář akcí

»

36. konference sociální psychiatrie

Téma: Prolínání dvou světů - zdravotní a sociální péče

Pořádá: Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické polečnosti ČLS JEP ve spolupráci se spolky Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s., Asociace komunitních služeb a Ledovec, z.s.

Zahraniční řečník: Prof. Bent Rosenbaum (Dánsko)

místo: Plzeň, Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6