Kalendář akcí

»

36. konference sociální psychiatrie

Téma: Prolínání dvou světů - zdravotní a sociální péče

Pořádá: Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické polečnosti ČLS JEP ve spolupráci se spolky Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s., Asociace komunitních služeb a Ledovec, z.s.

Zahraniční řečník: Prof. Bent Rosenbaum (Dánsko)

místo: Plzeň, Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.