Kalendář akcí

»

Workshop: Metodika moderních metod sociální práce a síťování

Workshop je určen především pracovníkům v adiktologických službách, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a pracovníkům pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na návykových látkách a procesech, sociálním pracovníkům a pracovníkům, kteří jsou odpovědni za vzdělávací procesy v uvedených službách a dalším zájemcům ze strany odborné veřejnosti.

Přihlášení zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuob8gCJxCtR1VUup6lDIzP5hFslaAsQZ8KUpbkdl-4Gxa0w/viewform

místo: Praha 1, v prostorách budovy Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.