Kalendář akcí

»

Case management a participativní přístup v adiktologických službách

Konference je určena odborné veřejnosti, která se podílí na řešení problematiky závislostí. Vystoupí odborníci jak z resortu sociálního, zdravotnického, tak v rámci orgánů sociálně-právní ochrany dětí či dalších organizací a institucí, je plánován také příspěvek klientů tak, aby byla zprostředkována informace o konkrétní možné realizaci participativního přístupu v praxi.

Konferenční poplatek je 500 Kč.

Termín uzávěrky pro přijetí přihlášek je do 20.9., nebo do naplnění kapacity. Přihlásit se můžete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbW7KqNcJrBhbELxRYWu-PemRfiWVSS87hDpmXpav9Ver1UA/viewform

místo: Ostrava, v prostorách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, Českobratrská 1182/16

I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

TOPlist