Kalendář akcí

»

Dvacet let prevence v komunitě – spolupráce obce a nestátní organizace v oblasti specifické primární prevence, adiktologických

Potvrzení účasti na konferenci odesláním přihlášky na adresu office@prevcentrum.cz.

Termín pro přihlašování je od 15.9. - 22.11. 2021.

Účast na konferenci je bezplatná.

Podrobnější informace můžete získat na webové adrese: www.prevcentrum.cz nebo office@prevcentrum.cz

místo: Kino Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6