Skokový nárůst prohraných peněz a rostoucí počet problémových hráčů, to je aktuální bilance hazardního hraní 2017

, rubrika Press centrum

Národní konference Hazardní hraní v České republice 2017 otevírá otázky komplexního pohledu na situaci v oblasti hazardního hraní v ČR. Konference mapuje témata jako politika hazardního hraní, prevence a léčba gamblerů či témata regulace a omezení negativních dopadů hazardního hraní. V Lichtenštejnském paláci diskutovali téma hazardního hraní zástupci Úřadu vlády, Ministerstva financí ČR a odborných služeb za přítomnosti hostů z krajských a městských úřadů, státní správy a průmyslu. 

„Máme poměrně nový zákon o hazardním hraní, na jehož plnou účinnost ještě čekáme. Přesto už nyní vidíme, že samotný zákon neřeší prevenci či snižování škod působených problémovým hráčstvím. Není tak možné říkat, že v příštích letech není třeba téma řešit. Naopak je nutné do nově chystaného akčního plánu zapracovat opatření k redukci škod,“ říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. 

„Zásadní je pro mě vybudovat stabilní systém či síť péče o patologické či rizikové hráče, poradny včetně dluhového poradenství. Dále posílit ochranu hráčů včetně nového systému včasné identifikace problémových hráčů,“ dodává Vobořil.

Pro Vobořila je dalším významným tématem rostoucí fenomén online hraní mladistvých. Podle nedávno zveřejněné evropské studie ESPAD, která mapuje závislostní chování mezi šestnáctiletými, tráví hraním kurzových sázek v kamenných hernách až 5 % studentů, zatímco on-line 6,5 % studentů. Hraním kostek či karet se v kamenných hernách baví 4 % šestnáctiletých, ale on-line už 7 %. Studie ESPAD navíc dokládá, že se radikálně zvýšil počet hodin, které děti tráví doma u počítače a snížil počet hodin, které tráví venku s kamarády.

„Víme, že 17 % studentů už má zkušenosti s prohranými penězi a počet mladých, kteří hrají online, se zvyšuje,” říká Vobořil s tím, že by zákon měl obsahovat i včasnou identifikaci a preventivní práci s rizikovými hráči pomocí algoritmů tak, jak to mají zavedeno Švédové či Australané. „Hráče, který hraje rizikově, dokáže daný algoritmus rozpoznat na základě vhodně zvolených parametrů hráčského chování. A tyto momenty využít k nabídce prevence a kontaktu na příslušnou pomoc,“ uzavírá Vobořil.

Hazardní hraní v populaci

V riziku vzniku problémového hráčství (15+) se nachází přes 500 tisíc Čechů, patologických hráčů je až 120 tisíc, přitom je se sítí pomáhajících zařízení v ČR v kontaktu pouze přibližně 3000 z nich.

„I přesto, že výrazně klesl počet heren, počty rizikových hráčů se nesnižují, spíše naopak. Je potřeba zdůraznit, že většinu společenských škod spojených s hazardním hraním způsobují legálně provozované hazardní hry, nad jejichž hraním ztratí hráč kontrolu“ zdůrazňuje Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti při Úřadu vlády.

Podle předběžných údajů hráči v roce 2016 prohráli v hazardních hrách celkem 39,3 mld. Kč (o 29 % více než v roce 2015), což zároveň představuje souhrnný hrubý příjem provozovatelů hazardních her.

Do hazardních her hráči vložili 196,4 mld. Kč a na výhrách bylo vyplaceno 157,1 mld. Kč. Největší objem peněz hráči prohráli v TH, které tvořily 63 % trhu měřeno výší proher, následovaly internetové kurzové sázky (13 %) a číselné loterie (12 %). Dlouhodobě roste podíl internetových kurzových sázek.

„I když dostupnost technických her, tj. automatů klesla, lidé na nich prohrávají výrazně více peněz,“ uvádí Mravčík.

Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem problémového hráčství pro jednotlivce a jejich blízké je zadluženost. Průměrná výše dluhu problémových hráčů evidovaných v dluhových poradnách v roce 2016 byla 1,2 mil. Kč.

Krádeže se kvůli hraní hazardních her nebo splacení dluhu ze hry dopustilo více než 16 % vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody.

Z průzkumu mezi adiktologickými službami z roku 2016 vyplynulo, že v ČR je přes 90 programů pracujících s problémovými hráči, ale jako specializované programy pro práci s problémovými hráči (tj. programy s vyčleněným pracovníkem nebo místně a časově vyčleněnou částí programu) lze označit pouze 10–20 programů.

„Národní politika se neobejde bez preventivních, ale také poradenských a léčebných opatření. Mezi významné služby pro patologické hráče patří dluhové a finanční poradenství, jehož dostupnost či intenzita je však v adiktologických službách nízká. Rozvíjí se nabídka odborné pomoci prostřednictvím internetu. Míra vstupu problémových hráčů do léčby je ale stále velmi nízká,“ doplňuje Mravčík.

Legislativní změny

Od roku 2017 tvoří zákonný rámec hazardního hraní nový zákon o hazardních hrách (186/2016 Sb.) a nový zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.). To pro Českou republiku znamená otevření trhu pro provozovatele z Evropského hospodářského prostoru, zpřísnění regulace a umožnění provozování většiny hazardních her na internetu. Technické hry (TH) jsou od roku 2017 zdaněny 35 %, ostatní hazardní hry 23 %.

Podle náměstka ministra financí Ondřeje Závodského se Česká republika se 1. ledna 2017 dočkala kvalitní a moderní právní úpravy hazardu, která je podmínkou pro zlepšení situace. „Na internetu je nelegální hazard prakticky vymýcen a v kamenných provozovnách významně zredukován, zmizelo přes 1000 heren a pokles bude pokračovat. Nejtěžší zkoušky očekávám na začátku roku 2018 v souvislosti s přepovolením prakticky všech automatů. Musíme se zaměřit na to, aby nedošlo k účelovému ohýbání zákona ve prospěch hazardní lobby, jinak Česko sotva přestane být evropským Las Vegas,“ komentuje regulativní opatření Závodský.

Od ledna 2017, kdy začal platit zákon o hazardních hrách, má dozor nad provozováním hazardních her v prostředí kamenných provozoven v kompetenci Celní správa ČR, která je kromě správního řízení oprávněna vést i řízení trestní. Celní správa ČR za první 3 měsíce roku 2017 provedla 323 kontrol a zadržela 234 zařízení technických her provozovaných v rozporu se zákonem. Podle Ministerstva financí díky účinnosti zákona opustilo na začátku roku 2017 český trh 90 % nelicencovaných provozovatelů on-line hazardu.

V prvních 5 měsících roku 2017 zahájilo ministerstvo financí 6 správních řízení směřujících k blokaci nepovolených stránek s nabídkou hazardních her. Došlo rovněž k nárůstu odhalení trestné činnosti související s provozováním hazardních her.

Akční plán pro oblast hazardního hraní


Kromě zákonných opatření je dalším nástrojem strategie Akční plán pro oblast hazardního hraní na období 2015-2018 schválený vládou v listopadu 2015. Tento akční plán si klade za cíl konkrétními kroky měnit donedávná velmi špatný stav v České republice v oblasti hazardu ve srovnání se světem. Zabývá se především potřebou včasného záchytu a intervence problémového hráčství, zvýšením dostupnosti poradenských a léčebných programů a důslednou kontrolou dodržování přijatých regulačních opatření.

 

Hazardní hraní v ČR v r. 2016 (souhrn z výroční zprávy):
https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/32465/774/Zaostreno%203-2017_Souhrn_VZ_o_hazardnim_hrani_v_r_2016.pdf

Hazardní hraní v ČR v r. 2016 (výroční zpráva):
https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/32463/773/VZhazard2016_v170911.pdf

Více dalších informací najdete na www.drogy-info.cz.

 

Kontakt pro média:

MgA. Renata Hladná

Média a PR, Odbor protidrogové politiky ÚV

+420 728 302 397

hladna.renata@vlada.cz

www.vlada.cz

www.drogy-info.cz


TOPlist