Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila novou národní strategii 2019-2027

, rubrika Press centrum

PRAHA, 26.03.2019 – Na Strakově akademii proběhlo jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Jde již o druhé jednání v tomto roce. Místopředsedkyní Rady vlády je národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila Vedralová. Členy jsou zástupci odborných společností a ministerstev.

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027, jejíž obsah se na jednání projednává v tomto roce již podruhé, prošla konečným hlasováním a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky její podobu tímto krokem schválila. Strategii teď čeká meziresortní připomínkové řízení a následně projednání vládou. Poté bude s obsahem strategie seznámena veřejnost. Oficiální zveřejnění materiálu se očekává na přelomu dubna a května 2019.

Rada vlády také zpětně zhodnotila účinnost Akčního plánu pro oblast nelegálních drog pro období 2016-2018 a Akčního plánu pro hazardní hraní pro období 2015-2018 a certifikaci odborné způsobilosti jednotlivých programů protidrogové politiky.

Dále projednala Rada vlády návrh o potřebě změny systému financování adiktologických služeb, konkrétně centralizaci financování protidrogové politiky. Současný systém vícezdrojového financování totiž přináší vysokou administrativní zátěž a nižší efektivitu.

 

Kontakty pro média:
MgA. Renata Povolná
M +420 728 302 397
povolna.renata@vlada.cz 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist