Hazardní hraní nese sociální, zdravotní i ekonomické dopady. Řešení musí být jak v regulaci, tak v prevenci, léčbě a ochraně hráčů a jejich rodin

, rubrika Press centrum

Národní konference Hazardní hraní v České republice 2016 otevřela otázky zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů hazardního hraní na obyvatele, legislativních změn a rozšiřujícího se on-line hraní. Aktivity státu a prevence rizikového hraní, to jsou hlavní témata náměstka ministra financí Ondřeje Závodského a národního protidrogového koordinátora Jindřich Vobořila, který vyzval k hledání praktických řešení v prevenci rizik spojených s patologickým hráčstvím.

Více než sto zástupců odborné veřejnosti, neziskových organizací a státní správy se za přítomnosti zástupců hazardního průmyslu sešlo v Lichtenštejnském paláci, aby řešili současnou situaci voblasti hazardního hraní.

Národní konferenci podpořil osobně svou účastí, a tím podtrhl její význam, také předseda vlády Bohuslav Sobotka. Premiér ČR vúvodu zdůraznil, že současná vláda si vytyčila řešení negativních dopadů hazardu jako jednu ze svých priorit a vyzdvihl ambici snížit počet problémových hráčů a ulehčit tak nejen jim samotným, ale i jejich blízkým, na které důsledky rizikových forem hazardního hraní dopadají nejvíce.

Vláda schválila nový zákon o hazardních hrách, který vstoupí v účinnost od začátku roku 2017. Díky zákonu se sníží dostupnost hazardních her. Například již nebude možné hrát automaty v restauracích či na benzinových stanicích, ale pouze v herně nebo v kasinu. Dále bude zavedena povinná zavírací doba heren a orgány státního dozoru dostanou nové kompetence v boji proti nelegálnímu hazardu. „Tento zákon přináší opravdovou revoluci voblasti hazardního hraní, které bude pro hráče mnohem bezpečnější a zároveň nabízí provozovatelům hazardních her férové podmínky pro podnikání na našem trhu,“ uvedl náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

V ČR je jen 10-20 zařízení, která poskytují služby problémovým hráčům

V riziku vzniku problémového hráčství (15+) se nachází přes 400 tisíc Čechů, problémových hráčů je přes 100 tisíc, přitom ambulantně se léčí ročně pouze 1400 - 2000 znich. Hospitalizováno je 500 hráčů ročně. I přesto, že mezi lety 2014-2015 výrazně klesl počet heren a provozoven se zvláštním režimem (meziročně o 1100, tj. – 20,4 %), počty rizikových hráčů se prozatím výrazně nesnižují. Národní politika se neobejde bez tzv. měkkých opatření, a těmi jsou prevence a léčba.

V posledních letech se také zvyšují možnosti hazardního hraní na internetu. Viditelné je to u mladistvých hráčů. Podle nedávno zveřejněné evropské studie ESPAD, která mapuje závislostní chování mezi šestnáctiletými, tráví hraním kurzových sázek vkamenných hernách 4,3 % studentů, zatímco on-line 6,4 % studentů. Hraním kostek či karet se vkamenných hernách baví 4,2 % šestnáctiletých, ale on-line už 7 %. U loterií jsou čísla srovnatelná. Studie ESPAD navíc dokládá, že se radikálně zvýšil počet hodin, které děti tráví doma u počítače a snížil počet hodin, které tráví venku skamarády.

„Na hazard výrazně dopadá silný vliv technologií a my nesmíme situaci srozrůstajícím se on-line hraním podcenit. I nejlepší moderní zákonné normy nejsou účinné stoprocentně, a je třeba také investovat do preventivních a léčebných programů,“ řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil s tím, že on-line hráči tráví hraním více hodin denně než hráči jiných typů her. Také mají průměrně vyšší dluhy než hráči karetních her nebo kurzových sázek. Dluh hráčů vléčbě dosahoval v průměru 600 tisíc Kč.

Legislativní změny

Od roku 2017 budou tvořit zákonný rámec hazardního hraní nový zákon o hazardních hrách (186/2016 Sb.) a nový zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.). To bude znamenat otevření trhu pro provozovatele z Evropského hospodářského prostoru, zpřísnění regulace a umožnění provozování většiny hazardních her na internetu. Technické hry (TH) budou od roku 2017 zdaněny 35 %, ostatní hazardní hry 23 %.

Podle náměstka ministra financí Ondřeje Závodského přináší zákon o hazardních hrách komplexní úpravu provozování hazardních her, sjednocuje roztříštěnost jednotlivých druhů her, zkvalitňuje státní dozor a především zlepšuje postavení obcí, které jsou oprávněny vydávat povolení kumístění herního prostoru. „Zákon reaguje na základní problémy voblasti hazardních her tím, že eliminuje patologické hráčství a zlepší vymahatelnost práva, což i podle zahraničních expertů přináší. Pokud budou použity všechny nástroje zákona, situace se radikálně zlepší,“ dodal Závodský.

Akční plán pro oblast hazardního hraní

Kromě zákonných opatření je dalším nástrojem strategie Akční plán pro oblast hazardního hraní na období 2015‒2018 schválený vládou v listopadu 2015. Tento akční plán si klade za cíl konkrétními kroky měnit donedávná velmi špatný stav v České republice v oblasti hazardu ve srovnání se světem. Zabývá se především potřebou včasného záchytu a intervence problémového hráčství, zvýšením dostupnosti poradenských a léčebných programů a důslednou kontrolou dodržování přijatých regulačních opatření.

„V následujících měsících bychom se měli zaměřit na oblast hraní nezletilých a zejména posílit oblast kontroly her nezletilých v prostředí on-line,“ vyjádřil se Vobořil k dalším možným změnám stím, že by zavedl také limit na celkový počet technických her, limit maximální sázky a maximální výhry či zvýšení daňových sazeb nebo alternativně i zavedení neziskových heren po vzoru Australian Clubs.

Vobořil dále nedoporučuje dělit hazard zjednodušeně na tzv. měkký a tvrdý, ale spíše sledovat rizikovost jednotlivých her na základě vytvořeného herního plánu, vrámci něhož by měli sami provozovatelé povinnost zavést preventivní opatření vůči patologickému hraní.

 

Více informací najdete v publikaci ZAOSTŘENO NA HAZARDNÍ HRANÍ.

 

Kontakt pro média:
MgA. Renata Hladná
Média a PR, Odbor protidrogové politiky
+420 728 302 397
hladna.renata@vlada.cz


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 15. 5. 2020 v 9:30 h.

 

TOPlist