Zotavení Brno - recovery koučování

, rubrika Novinky

Zotavení Brno - podpůrná skupina lidí, které spojuje přímá (soboní či rodinná) zkušenost se závislostí a zotavením.

Zotavení Brno mj. přináší do českého prostředí pojem "recovery koučování", převzatý z britského prostředí. Seminář na toto téma uspořádala v listopadu 2018 skupina Zotavení Brno spolu se Společností Podané ruce; hovořilo se i o připravovaném výcviku recovery koučů. Webové stránky Zotavení Brno nabízejí články, aktuální informace a příběhy. Prostřednictvím stránky je také možno chatovat.

Na webu se uvádí:

"Pojem recovery kouč by se dal volně přeložit jako průvodce zotavením. Je to někdo, kdo skrze svůj vlastní proces zotavení pomáhá druhým najít svou cestu ze závislosti. U nás je tento termín úplně nový, ale v zahraničí jsou recovery koučové už mnoho let důležitou součást sítě pomoci.

Podané ruce ve spojení se skupinou Zotavení se v uplynulém roce několikrát sešli a společně plánovali, jak poskytnout co nejlepší průpravu budoucím recovery koučům. Vznikl návrh výcviku zahrnujícího trénink dovedností, sebezkušenost, stáže i tématické semináře."


TOPlist