XV. ročník národní adiktologické konference a Cena adiktologie 2020

, rubrika Novinky

Konference na téma Umírání, smrt a pohřbívání v adiktologických službách se uskuteční 12. listopadu 2020.

Konferenci organizuje SCAN, z.s. ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Projekt konference je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Program konference, místo a čas konání a další informace jsou dostupné na stránce Cena adiktologie.