Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty

, rubrika Novinky

Výzva zveřejněná Ministerstvem zdravotnictví; uzávěrka žádostí 12. června 2020. Seminář pro žadatele je plánován na 26. května.

Ministerstvo zdravotnictví sděluje: Do Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 12. června 2020. Max. možná dotace pro jednu ambulanci je stanovena na 5.300.000 Kč.

Seminář pro žadatele je naplánován na 26. května 2020 viz pozvánka v rámci zveřejněné Výzvy. V případě, že nebude možné Seminář realizovat, přihlášení budou včas informováni a konzultace k dotačnímu programu budou probíhat individuálně.

Podrobnější informace a dokumenty ke stažení jsou zveřejněny na stránce Ministerstva zdravotnictví.


TOPlist