UNODC: Mezinárodní standardy prevence

, rubrika Novinky

Druhé vydání, březen 2018.

UNODC aktualizovalo verzi mezinárodních standardů k prevenci vydaných v r. 2013. K aktualizaci došlo zejména v souvislosti se závazky, které státy přijaly v r. 2015 v rámci cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 (cíl 3.5 - posílení prevence a léčby užívání návykových látek) a setkání UNGASS v r. 2016, které potvrdilo svůj závazek v podobě vyváženého a na zdraví zaměřeného systémového přístupu k řešení problematiky užívání drog.

Stejně jako v případě prvního vydání, standardy shrnují dostupné vědecké důkazy založené na přehledu nedávných přezkumů a popisují intervence a politiky, u kterých bylo zjištěno, že zlepšují výsledky prevence užívání drog.

Standardy International Standards On Drug Use Prevention - UNODC/WHO Second Updated Edition jsou ke stažení ze stránky UNODC (pouze v angličtině). Přímý odkaz - po kliknutí se okamžitě spustí stahování PDF.


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist