Publikace: New developments in national drug strategies in Europe

, rubrika Aktuality

Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost (EMCDDA) vydalo publikaci New developments in national drug strategies in Europe - Novinky v evropských národních protidrogových strategiích.

Publikace New developments in national drug strategies in Europe (EMCDDA, 2017; anglicky) poskytuje přehled situace a upozorňuje na nástroje užívané v národních protidrogových strategiích: strategie, koordinační mechanismy a evaluace. Publikace je založena na analýze informací o národních protidrogových politikách,které poskytují národní monitorovací střediska sdružená v síti Reitox (28 členských zemí EU, Turecko a Norsko), a dále na konzultacích s experty a rešerších vědecké literatury. 


TOPlist