Publikace: New developments in national drug strategies in Europe

, rubrika Novinky NMS

Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost (EMCDDA) vydalo publikaci New developments in national drug strategies in Europe - Novinky v evropských národních protidrogových strategiích.

Publikace New developments in national drug strategies in Europe (EMCDDA, 2017; anglicky) poskytuje přehled situace a upozorňuje na nástroje užívané v národních protidrogových strategiích: strategie, koordinační mechanismy a evaluace. Publikace je založena na analýze informací o národních protidrogových politikách,které poskytují národní monitorovací střediska sdružená v síti Reitox (28 členských zemí EU, Turecko a Norsko), a dále na konzultacích s experty a rešerších vědecké literatury. 


I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

"Nové syntetické drogy" (syntetické kanabinoidy a katinony) - 2 úmrtí a řada nefatálních intoxikací:  Tisková informace a vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a národní protidrogové koordinátorky z 12. 9. 2018 (Presscentrum). Aktualizované informace najdete v Novinkách NMS a na facebookové stránce drogyinfo.

TOPlist