PRINCIPY HOUSING FIRST A JAK JE DODRŽOVAT PŘI COVID?

, rubrika Novinky

Série online přednášek, které dočasně nahrazují pravidelné workshopy pro realizátory projektů Housing First v rámci výzvy č. 108 OPZ. Webináře jsou pořádány v rámci projektu Sociální bydlení (MPSV). Materiály ze všech webinářů jsou i po jejich skončení přístupné online.

Druhý webinář ze série se konal ve čtvrtek 16. 4. 2020, a to na téma Principy Housing First a jak je dodržovat při COVID? Tématem provázel Jan Desenský z Armády spásy. Veškeré materiály ze semináře včetně videozáznamu jsou k dispozici najdete na stránce projektu Sociální bydlení (MPSV). Dotazy lze i zpětně pokládat formou komentářů pod video přímo na YouTube.

Na stránce je ke stažení v PDF i metodika Doporučení pro telefonickou podporu klientům služeb podpory v bydlení v době Covid-19 (po kliknutí je zahájeno stahování), které vytvořila Platforma pro sociální bydlení.

Další semináře ze série Housing First

Webinář Podpora bydlení v době krizových opatření: zkušenosti sdíleli zástupci projektů Housing First z Českých Budějovic, TENTROMu z.s. a Magistrátu města Brna. Moderoval Michal Ďorď (MPSV).

Webinář Dokumenty a individuální plánování v Housing First: zkušenosti sdělila Alena Augustová, která se od r. 2017 podílela na realizaci pilotního programu Housing First v Brně.

Webinář (panelová diskuse) Zabydlování za času Covid-19: zkušenosti sdíleli realizátoři projektů Housing First v rámci výzvy č. 108, konkrétně z Českých Budějovic a Romodromu, o. p. s. Seminář se konal 23. dubna 2020.

Materiály ze semináře pořádaného 8. dubna 2020 na téma Zabydlování rodin v rámci Housing First.

Stránky projektu Sociální bydlení (MPSV) v češtině: socialnibydleni.mpsv.cz. Stránka má i anglickou verzi.

Poznámka: Tento článek byl naposledy aktualizován 29. 4. 2020