Oznámení výpadku léčivého přípravku SUBUTEX 8MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL: 0241251

, rubrika Novinky

U přípravku SUBUTEX 8MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL 0231251, dojde od 5.7.2021 k dočasnému výpadku na českém trhu. Po dobu výpadku bude nabízen distributory (Alliance Healthcare, Phoenix, Pharmos) léčivý přípravek SUBUTEX 2MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL 0241249, za zvýhodněnou cenu tak, aby byla zachována stejná cenová úroveň na 1 mg buprenorfinu.

Informaci vydala společnost Swixx Biopharma s.r.o. společně se společností Indivior Europe Limited (držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku SUBUTEX 8MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL 0231251) a ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 

Kompletní texty vztahující se k přípravku Subutex jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[search_for]=subutex

Informaci poskytla Swixx Biopharma s.r.o. dne 1. 7. 2021. O obnovení dodávek Subutexu 8mg a ukončení cenového zvýhodnění Subutexu 2mg bude informovat.